...

quạt thông gió chống cháy nổ


Thumbnail

Top 2 quạt thông gió chống cháy nổ phổ biến

06/12/2018

Những nơi làm việc như các nhà xưởng, kho chứa hàng… là những nơi chứa rất nhiều nguy cơ phát nổ bất cứ lúc nào. Vì vậy những nơi này cần các thiết bị đạt tiêu chuẩn thiết bị phòng cháy chữa cháy cao. Vừa...