...

quạt hút khói tầng hầm


Thumbnail

Máy hút bụi công nghiệp

06/09/2019

Vấn đề thu gom và xử lý các hạt bột nhựa, bụi nhựa trong quá trình sản xuất được xem là một yêu cầu tất yếu của các công ty, nhà máy xí nghiệp sử dụng nhiều hóa chất,…Bởi cũng giống như các khí bụi...