...

quạt thông gió cho thang máy


Thumbnail

Thang máy có cần lắp quạt thông gió không?

12/12/2018

Quạt thông gió là thiết bị giúp lưu chuyển không khí ở những nơi không thể tự lưu chuyển không khí được. Thang máy lại là không gian vừa nhỏ vừa kín, không khí không đủ để cho nhiều người ở cùng không gian. Quạt...