...

quạt ly tâm áp thấp


Thumbnail

Quạt thông gió hút khói tầng hầm hướng trục

31/08/2019

Quạt hướng trục hiểu đơn giản là quạt có chiều lấy gió vào và thổi gió ra song song với hướng trục quạt. Quạt thông gió hút khói tầng hầm hướng trục là quạt hướng trục hoạt động theo nguyên lý như sau: khi có nguồn điện, nhờ...

Thumbnail

Quạt ly tâm trung áp

17/08/2019

Quạt ly tâm trung áp là sản phẩm có cột áp từ 300 – 3000 Pa, và lưu lượng gió lớn trên 100.000m3/h. Sản phẩm có 2 loại trực tiếp và gián tiếp. 1. Quạt ly tâm trung áp trực tiếp a. Thông số kĩ thuật...