...

quạt ly tâm thấp áp


Thumbnail

Quạt ly tâm cao áp truyền động gián tiếp

04/09/2019

Quạt ly tâm là quạt công nghiệp có cánh và vỏ quạt được thiết kế đặc biệt để khi cánh quạt vận hành sẽ tạo ra luồng khí vuông góc với trục quạt Quạt ly tâm có số lượng cánh quạt cắt không khí lớn,...