...

quạt hướng trục gián tiếp


Thumbnail

Quạt hướng trục hỗn hợp chuyển động gián tiếp

30/08/2019

Quạt hướng trục gián tiếp là cánh quạt được chuyển động dựa vào đai truyền, khớp nối, dây đai, dây curoa lưu lượng hút gió rất lớn. Quạt hướng trục gián tiếp có động cơ tách rời khỏi thân quạt, giúp tăng tuổi thọ động...